Sisseastumiskatsed

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ootab uusi õpilasi viiendasse ja kümnendatesse klassidesse.

Sisseastumiskatsed toimuvad 21. ja 22. aprillil. Kui soovijaid on palju, võivad vestlused jätkuda ka 23. aprillil

5. klassi sisseastujad sooritavad

  • etteütluse (21.04.18 kell 11.00) (näidisetteütlus)
  • ainetesti (21.04.18 kell 12.00) (näidistest) Alates 2018. aastast sisaldab ainetest eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesandeid, silmaringi osa ei ole.
  • vestluse ( 22.04.18 – 23.04.18)
    Vestluse täpne ajagraafik selgub vahetult enne katseid.

10. klassi sisseastujad sooritavad

  • lühikirjandi (21.04.18 kell 10.00)
  • ainetesti (21.04.18 kell 12.30) (näidistest).
  • eesti- ja ingliskeelse vestluse (22.04-23.04)
    Vestluste täpsem ajagraafik selgub vahetult enne katseid.

Sisseastumiskatsetest on vabastatud 9. klasside piirkondlike aineolümpiaadide kolm paremat ja vabariiklike aineolümpiaadide 10 paremat. NB! Piirkondlike aineolümpiaadide puhul arvestatakse Pärnu koondtabelit, mitte eraldi osavaldade tabelit. 

Sisseastumisega seotud infotunnid toimuvad 4. ja 20. aprillil kell 17.00 kümnendatele klassidele ja kell 18.00 viiendale klassile.

Katsetele registreerumine toimub ajavahemikus 19.03-20.04 kas elektrooniliselt (vastav link lisatakse kodulehele 19. märtsiks) või kooli kantseleis.

Täiendavat infot telefonilt 4431037 ja e-aadressilt valter(ät)sytevaka.ee