Miks Sütevaka?

  1. Suurepärane õhkkond, väga head omavahelised suhted
  2. Kõikides ainetes parimad riigieksamitulemused Pärnus, mis annavad võimaluse jätkata õpinguid kõrgkoolides eelistatud erialadel. http://www.delfi.ee/misc/koolid
  3. Professionaalsed ja mõistvad õpetajad
  4. Mitmekülgne õppekava (psühholoogia, filosoofia, ladina keel jne) ja tugevad õppesuunad
  5. Võimalus tegeleda kõikide ainetega süvitsi, olla edukas olümpiaadidel ja võistlustel
  6. Huvitavad valikained (majandus, õigusteadus, teatrilugu, filmiõpe jne)
  7. Võimalus õppida tasuta Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel
  8. Lahedad üritused ja traditsioonid (koolilaager, tantsuvõistlus, bändide võistlus, salongiõhtud, loengud jne)
  9. Koduklasside süsteem (enamik tunde samas ruumis)
  10. Hea asukoht südalinnas