Tunniplaan

Juba Arno teadis, et tundides peab käima..

5. perioodi tunniplaan

Arvutiklassi tunniplaan

Tahvelarvutite broneerimine (NB! Õpetaja, broneerimisel palun märgi mitut tahvlit vajad ja kelle kasutusse läheb.)