Eksamid

Riigieksamid 2017

 • eesti k 24. aprill
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai
  inglise keel võõrkeelena (suuline) 3.–5. mai, 8.–9. mai
 • matem 12. mai

Primade koolieksamid 2017

 • ladina keel/politoloogia ja ühiskonnaõpetus/loodussuuna eksam 28. aprill
 • kirjandus Ph 26. mai
 • filosoofia Ps 26. mai
 • kirjandus Ps 02. juuni
 • filosoofia Ph 02. juuni

 

Põhikooli lõpueksamid 2017

 • eesti keel 1. juuni
 • matemaatika 7. juuni
 • valikeksam 13. juuni
 • võõrkeel (suuline) – 13.–14. juuni

 

Põhikooli eksamid 2017

Kuupäev 5. kl 6a kl 6b kl 7a kl 7b kl 8. kl
E 29. mai tunnid   tunnid  tunnid   tunnid   tunnid   
T 30. mai tunnid          inglise keel 
K  31. mai tunnid           
N 1. juuni tunnid         ajalugu  
R 2. juuni tunnid  inglise keel  loodusõp  ajalugu    matem 
E  5. juuni            
T  6. juuni matem       eesti keel   
K 7. juuni   loodusõp  inglise keel  eesti keel     
N 8. juuni lõpuaktus
kell 16.00
lõpuaktus  lõpuaktus  lõpuaktus  lõpuaktus  bioloogia 
R 9. juuni           lõpuaktus 
NB! 8.-9. klassil on viimased tunnid reedel, 26. mail!