Eksamid

Riigieksamid 2017

 • eesti k 24. aprill
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai
  inglise keel võõrkeelena (suuline) 3.–5. mai, 8.–9. mai
 • matem 12. mai

Primade koolieksamid 2017

 • ladina keel/politoloogia ja ühiskonnaõpetus/loodussuuna eksam 28. aprill
 • kirjandus Ph 26. mai
 • filosoofia Ps 26. mai
 • kirjandus Ps 02. juuni
 • filosoofia Ph 02. juuni

 

Põhikooli lõpueksamid 2017

 • eesti keel 1. juuni
 • matemaatika 7. juuni
 • valikeksam 13. juuni
 • võõrkeel (suuline) – 13.–14. juuni

 

Põhikooli eksamid 2017/2018

Kuupäev 6. kl 7a kl 7b kl 8a kl 8b kl 9. kl
E 11. 12. tunnid   tunnid  tunnid   tunnid   tunnid  tunnid 
T 12.12. tunnid   tunnid tunnid  tunnid  tunnid  tunnid
K  13.12. tunnid  tunnid   tunnid     tunnid 
N 14.12. tunnid  tunnid   tunnid     tunnid 
R 15.12. tunnid  tunnid tunnid prants/vene
Lüter/Pärg
kell 8.30
prants/vene
Raudmäe/Põldsam
kell 8.30 
 
E  18.12.           keemia
kell 12.00 
T  19.12.            
K 20.12.  saksa/vene
Suigusaar/Põžik
kell 9.00
  prants/vene
Lüter/Pärg
kell 9.00
kirjandus
kell 9.00 
   
N 21.12.   saksa/vene
Suigusaar/Pärg
kell 9.00
    kirjandus
kell 9.00
ajalugu
kell 8.30