Eksamid

Riigieksamid 2017

 • eesti k 24. aprill
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai
  inglise keel võõrkeelena (suuline) 3.–5. mai, 8.–9. mai
 • matem 12. mai

Primade koolieksamid 2017

 • ladina keel/politoloogia ja ühiskonnaõpetus/loodussuuna eksam 28. aprill
 • kirjandus Ph 26. mai
 • filosoofia Ps 26. mai
 • kirjandus Ps 02. juuni
 • filosoofia Ph 02. juuni

 

Põhikooli lõpueksamid 2017

 • eesti keel 1. juuni
 • matemaatika 7. juuni
 • valikeksam 13. juuni
 • võõrkeel (suuline) – 13.–14. juuni

 

Põhikooli eksamid 2016

Kuupäev 6a kl 6b kl 7a kl 7b kl 8. kl 9a kl 9b kl
R 16. dets         vene/prantsuse
kell 9.00
keemia
kell 12.30 
ajalugu 
E 19. dets       muusika
kell 9.00
 

 

matem
kell 9.00

T 20. dets saksa/vene
kell 9.00
prantsuse/vene
kell 9.00
muusika
kell 9.00
       
K 21. dets         kirjandus
kell 9.00 
ajalugu
kell 9.00 
keemia 
NB! 8.-9. kl ei ole tunde alates 13. dets, 6.-7. kl ei ole tunde alates 16. dets.