Arvestused

GÜMNAASIUMI ARVESTUSED III periood 2017/2018

Kuupäev
Tertia H
Tertia S
Secunda H
Secunda S
 Prima H Prima S
E 19.02.

 

   B-võõrkeel  B-võõrkeel   ühisk õp

kell 12.30
filosoofia
kell 9.00
T 20.02.  keemia
kell 9.00
ajalugu
kell 10.30  
       
K 21.02.

 

 
matem 
kell 9.30 
matem 
kell 12.00 
B-võõrkeel  B-võõrkeel 
N 22.02.    
 
     
R 23.02.

füüsika
kell 8.30

geograafia

kell 9.00
ladina keel
kell 10.00
usundilugu

kell 10.00

 

ajalugu
kell 10.30 
ajalugu
kell 9.00